O projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu Baltic for All jest wzrost aktywności wykwalifikowanej siły roboczej na obszarze Południowego Bałtyku dzięki zapewnieniu możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych i uzyskania stabilności zatrudnieniowej przez osoby młode i niepełnosprawne w ramach zawodów: instruktor żeglarstwa/ windsurfingi/ kitesurfingu osób niepełnosprawnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez wspólne transgraniczne działania w ramach współpracy Partnerów z Polski, Niemiec i Litwy włączając partnerów stowarzyszonych z organizacji osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa projektu

Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, kluby sportowe, żeglarskie, trenerzy żeglarstwa, kite/winsurfingu, osoby niepełnosprawne i młode.
Image
0 EURO

Całkowita wartość projektu w euro

0 PLN

Całkowita wartość projektu w pln

0%

Wysokość dofinansowania

Image

Innowacje w projekcie

  • Innowacja produktowa – przygotowanie programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych osób niepełnosprawnych na podstawie dostępnej obecnie oraz wypracowanej w ramach projektu wiedzy.
  • Innowacja procesowa – wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy eLearningowej do szkoleń instruktorów żeglarstwa kite/windsurfingu, która odpowiada nowoczesnym trendom w nauczaniu, platforma jednocześnie promuje korzyści turystyczne regionów. Platforma dzięki swoim funkcjonalnościom zapewni zainteresowanym osobom nieograniczony dostęp do wiedzy pozwalającej przygotować się do szkolenia.
Czas realizacji projektu:

31.07.2018 – 30.10.2020